Priser

Priser (incl. moms)

Motorattest til kørekort 400 kr.
Frihåndsattest per påbegyndt 15 min. 250 kr.
Mulighedserklæring 400 kr.
 Sygemeldingsattest til skole 250 kr.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.