Pneumokok vaccination

Gratis vaccination mod pneumokokbakterien  tilbydes nu til udvalgte risikogrupper

Vaccinationen beskytter mod den alvorlige tilstand kaldet invasiv pneumokoksygdom, hvor bakterien fører til meningitis og blodforgiftning. Selvom bakterien på dansk kaldes “lungebetændelsesbakterien” beskytter den IKKE mod alle lungebetændelser (blandt andet fordi lungebetændelse kan skyldes flere forskellige bakterier og virus, det er derfor vigtigt at pointere at vaccinen ikke beskytter mod den type lungebetændelse der kan opstå ved corona-virus)

Risikogrupperne er udvalgt at Sundhedsstyrelsen og udgør i første omgang:

1. Beboere på plejehjem, friplejehjem eller tilsvarende boliger
2. Personer, der er fyldt 65 år, med

 • kronisk lungesygdom (KOL, Astma)
 • hjerte- og karsygdomme (undtaget hvis man alene har forhøjet blodtryk)
 • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • kronisk leversygdom
 • kronisk nyresygdom

3. Personer, som er fyldt 2 år, med

 • manglende milt eller dysfunktion af milten (eksempelvis efter stråling)
 • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft (eksempelvis ved muskelsvind)
 • medfødt eller erhvervet immundefekt (eksempelvis ved svær immunhæmmende behandling)
 • liquorlækage (siven af hjerne/rygmarvsvæske)
 • tidligere invasiv pneumokoksygdom (se ovenfor)
 • Cochlear implantation (særligt høreapparat opereret ind i hjernen)
 • udført stamcelletransplantation
 • udført organtransplantation

4. Personer under 18 år med

 • Visse medfødte og sjældne hjerte- lungesygdomme med svær påvirkning af funktionsevnen.

5. Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom. Et eksempel kunne være, hvis man samtidig har alle de i punkt 1 nævnte sygdomme med samtidig påvirket funktionsevne og er under 65 år. Men det er din egen læge, der tager endelig stilling til om du er berettiget.

Vaccinationen gives som en indsprøjtning i overarmen.

Hvis du indenfor de seneste 5 år allerede er vaccineret med Pneumokokvaccinen, ER du allerede dækket ind, og skal ikke vaccineres selvom du er i målgruppen.

Kontakt din læge og bestil en tid til vaccinationen. Hvis du ikke har mulighed for at komme i lægeklinikken, kan vaccinen gives ved sygebesøg.

Hyppigste bivirkninger er rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, træthed, muskelsmerter og feber. I sjældne tilfælde kan man udvikle en allergisk reaktion mod vaccinen, hvorfor man skal være under observation et stykke tid efter vaccinen er givet.

Vaccinationen kan fås indtil udgangen af 2020.