Henriette T. Poulsen er p.t. sygemeldt på ubestemt tid.

Der kan derfor ikke bestilles tider hos hende eller skrives mail til hende.

 

Vedrørende tidsbestillinger i Lægehuset Sønder Omme

Vi gør opmærksom på, at Lægehuset Sønder Omme er en kompagniskabspraksis, hvor man som patient er tilknyttet alle læger i huset. Det er sådan vi kan håndtere det høje patientantal.

Henriette T. Poulsen har aktuelt mere end en måneds ventetid, hvilket giver problemer i forhold til opfølgning og svar på prøver, der er taget mv.

Det er derfor nødvendigt, at man ved tilstande, der kræver hurtigere udredning får tid hos Lægehusets øvrige læger.

Tidligere praksislæge Mogens Frost arbejder som vikar i Lægehuset fortrinsvis om torsdagen.